Το υπόμνημα της πολιτικής αγωγής για το Καταστατικό της Χρυσής Αυγής (έγγραφο+σχετικά)

Πηγή: Jailgoldendawn

Αναδημοσιεύουμε το Υπόμνημα της πολιτικής αγωγής για την υποβληθείσα από την υπεράσπιση Μιχαλολιάκου ένσταση πλαστότητας του Καταστατικού που προσκόμισε ο μάρτυρας Δημήτρης Ψαρράς, όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε από την εφημερίδα “Κόντρα”.

ΠΡΟΣ

ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(για καταχώρηση στα πρακτικά κατ’ άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠΔ)

1) Της πολιτικώς ενάγουσας Μαγδαληνής Φύσσα του Ανδρέα, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής,

2) Του πολιτικώς ενάγοντος Σωτήριου Πουλικόγιαννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κερατσινίου,

3) Του πολιτικώς ενάγοντος ABOUZID (Αμπουζίντ) EMBARAK (Εμπάρακ) του Embarak (Εμπάρακ) και της Oumelsaad (Ουμελσαάντ), υπηκόου Αιγύπτου, κατοίκου Κερατσινίου.

Επί της από 21/6/2018 ενστάσεως του κατηγορούμενου Μιχαλολιάκου Νικόλαου περί μη αναγνώσεως κατ’ άρθρον 364 ΚΠΔ των υπ. Αριθμ 254 και 255 εγγράφων του καταλόγου των αναγνωστέων εγγράφων «λόγω μη γνησιότητάς τους».

////

Επί της ενστάσεως του κατηγορούμενου Μιχαλολιάκου διαλαμβάνουμε τα εξής:

Η γνησιότητα του Καταστατικού που προσκόμισε την 25/9/2013 στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κύριο Βουρλιώτη ο μάρτυρας Δημήτρης Ψαρράς προέκυψε ήδη από τα όσα ο ίδιος κατέθεσε επ’ ακροατηρίω, αλλά και από τα αναγνωστέα έγγραφα της παρούσας δίκης. Συγκεκριμένα:

Α. Ο μάρτυρας Δημήτρης Ψαρράς απάντησε εμπεριστατωμένα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε στην κατοχή του τόσο το Καταστατικό όσο και άλλα έγγραφα (έγγραφο Πρωτεσίλαος). Συγκεκριμένα ανέφερε ότι κατόπιν του από 9/1/1988 δημοσιεύματος στο τεύχος 58 του περιοδικού Σχολιαστής (με τίτλο «Ο ρατσισμός των τοίχων») του οποίου διατελούσε εκδότης, η Χρυσή Αυγή απέστειλε ταχυδρομικά τα ως άνω έγγραφα μαζί με επιστολή προς δημοσίευση. Ο Σχολιαστής απάντησε με το από 5/2/1988 δημοσίευμα (τεύχος 60), από το οποίο προκύπτει σε ανύποπτο χρόνο η αποστολή των εντύπων από τη Χρυσή Αυγή. Τα δημοσιεύματα αυτά επισυνάπτουμε με το παρόν υπόμνημά μας (Σχετικό 1 και 2).

Β. Ο μάρτυρας Δημήτρης Ψαρράς ανέφερε ότι τόσο το 1990 (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 28/10/1990) όσο και το 1998 (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 2/7/1998) δημοσίευσε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία αποσπάσματα του εν λόγω Καταστατικού, χωρίς την δημοσιοποίηση οποιασδήποτε αμφισβήτησης της υπόστασής του από την Χρυσή Αυγή. Ομοίως ανέφερε ότι συμπεριέλαβε αποσπάσματα του Καταστατικού στο βιβλίο του «Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής» που κυκλοφόρησε το 2012, πάλι χωρίς την οποιαδήποτε αμφισβήτηση από πλευράς της οργάνωσης. Τα ως άνω δημοσιεύματα επισυνάπτουμε με το παρόν υπόμνημά μοας (Σχετικό 3 και 4).

Γ. Ο ενιστάμενος κατηγορούμενος προχωράει στην προβολή λόγων που αποδεικνύουν το δήθεν «πλαστό» του εγγράφου, υπεισερχόμενος σε αναφορές στο περιεχόμενό του στα υπό στοιχεία Α, Β, Γ και Δ της ένστασής του. Όμως, η απάντηση του δικαστηρίου επί αυτών των λόγων ενστάσεως δεν μπορεί να καταστεί εφικτή, αν το δικαστήριο δεν αναγνώσει το συγκεκριμένο έγγραφο. Από την ανάγνωση του Καταστατικού και την αντιπαραβολή του με το έγγραφο «Κύκλος της Χρυσής Αυγής – Εσωτερικός Κώδικας», που κατασχέθηκε στην οικία του κατηγορούμενου Χρήστου Παππά στα Ιωάννινα (Σχετικό 5), προκύπτει η γνησιότητα αμφοτέρων των κειμένων. Το γεγονός ότι και τα δύο έγγραφα φέρουν την ίδια ακριβώς σφραγίδα με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και αντίστοιχο περιεχόμενο, ευρίσκονταν δε στην κατοχή δύο ατόμων χωρίς οιαδήποτε σχέση ή επαφή μεταξύ τους (του μάρτυρα κυρίου Δημήτρη Ψαρρά και του κατηγορούμενου Χρήστου Παππά), αποδεικνύει πέραν πάσης αμφισβητήσεως ότι τα έγγραφα είναι γνήσια, ανάγονται στο ίδιο χρονικό διάστημα (δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980) και αποτελούν καταστατικά έγγραφα της οργάνωσης Χρυσή Αυγή της οποίας ο κατηγορούμενος Χρήστος Παππάς είναι παλαιόθεν ηγετικό στέλεχος. Ως και αντίγραφο τεύχους Φεβρουαρίου 1988 περιοδικού ΧΑ, σελ. 15, όπου εμφαίνεται η σφραγίδα ΧΑ Αγχιβασίην (Σχετικό 5α).

Συγκεκριμένα επί των ισχυρισμών:

i) Όσον αφορά τον υπό στοιχείο Α ισχυρισμό: Το «Καταστατικό» αποτελεί καταστατικό κείμενο της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», της οποίας ο «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αποτελεί την «πολιτική έκφραση», όπως αναφέρεται στη σελίδα 4 του Καταστατικού. Η «ευφάνταστη», όπως την χαρακτηρίζει ο κατηγορούμενος Μιχαλολιάκος, ονομασία «Εταιρεία Μελέτης και Προαγωγής της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Δημιουργίας» υπάρχει τόσο στο Καταστατικό όσο και στον «Εσωτερικό Κώδικα», γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν την «φαντάστηκε» ο προσκομίσας το Καταστατικό μάρτυρας Δημήτρης Ψαρράς.

ii) Όσον αφορά τον υπό στοιχείο Β ισχυρισμό: Τόσο το Καταστατικό όσο και ο Εσωτερικός Κώδικας φέρουν πανομοιότυπη σφραγίδα ερυθρού χρώματος με σήμα την «Λυκοπαγίδα» (γράμμα του ρούνικου αλφαβήτου, γνωστό ως «Wolfsangel», που χρησιμοποιήθηκε από τις Ταξιαρχίες των Ες-Ες του ναζιστικού στρατού κατοχής) και την επιγραφή «Χρυσή Αυγή – Αγχιβασίην» (αντιπαράβαλε την τελευταία σελίδα Σχετικού 5 και την έγχρωμη εκτύπωση αντιγράφου του Καταστατικού, Σχετικό 6). Το γεγονός ότι η οργάνωση χρησιμοποιούσε ξεχωριστή σφραγίδα για τον «Λαϊκό Σύνδεσμο», όπως προκύπτει από το από 5/11/1991 έγγραφο που προσκόμισε ο κατηγορούμενος, υπογεγραμμένο μάλιστα από τον κατηγορούμενο Χρήστο Παππά (βλ. Σχετικό 2 της ενστάσεως), επιβεβαιώνει έτι περαιτέρω τη διττή δομή που περιγράφουν τόσο το Καταστατικό όσο και ο «Εσωτερικός Κώδικας».

iii) Όσον αφορά τον υπό στοιχείο Γ ισχυρισμό: Η οργανωτική δομή που περιγράφει το Καταστατικό (βλ. άρθρο 2 για Διευθύνσεις, άρθρο 3, κλπ) αντιστοιχεί στον «Εσωτερικό Κώδικα» που βρέθηκε στην οικία του Χρήστου Παππά, όπου μάλιστα περιγράφεται σε οργανόγραμμα ο χωρισμός της «οργανικής» και «διοικητικής» ιεραρχίας και δη η ύπαρξη στρατιωτικής δομής της οργάνωσης («Φαλαγγάρχες», «Τομεάρχες», «Πυρηνάρχες», «Λοχίτες», «Φαλαγγίτες», «Μέλη», «Δόκιμα μέλη»), παράλληλα με το πολιτικό σκέλος («Κεντρικό Συμβούλιο», «Πολιτικό Συμβούλιο», κλπ), όπως προβλέπει ρητά το άρθρο 11 του Καταστατικού, πάντοτε όμως υπό τη σκέπη του αυτού Αρχηγού.

iv) Όσον αφορά τον υπό στοιχείο Δ ισχυρισμό: Η «Αρχή του Αρχηγού» όχι μόνο δεν αναιρείται αλλά επιβεβαιώνεται πανηγυρικά από το άρθρο 17 (Ακροτελεύτια Διάταξη), που υποδεικνύει ως δήθεν αντιφατικό με αυτή ο κατηγορούμενος. Κι αυτό γιατί αφενός σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1: «ο Αρχηγός είναι πρόσωπο απολύτως απρόσβλητο και απαραβίαστο», αφετέρου σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2: «ο Αρχηγός… διορίζει 4 συνέδρους με αποκλειστικά προσωπική επιλογή ως 4 από τα 7 μέλη του νέου Κεντρικού Συμβουλίου», το οποίο μόνον ΟΜΟΦΩΝΑ μπορεί να αποφασίσει την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το άρθρο 17. Κατά τον τρόπο αυτό, ο Αρχηγός είναι όχι μόνο απαραβίαστος, αλλά δύναται κατά προσωπική του βούληση να είναι και ισόβιος, όπως συμβαίνει με την περίπτωση του κατηγορούμενου Μιχαλολιάκου.

v) Όσον αφορά τον υπό στοιχείο Ε ισχυρισμό: Η μη ανεύρεση του Καταστατικού σε κάποια από τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, αλλά και τα γραφεία της οργάνωσης, ουδόλως αποκλείει τη γνησιότητά του. Ομοίως, όπως είναι γνωστό και αναφέρεται στο Βούλευμα 215/2015, ποτέ στις ως άνω έρευνες δεν ανευρέθη το Μητρώο Μελών και Υποστηρικτών της «Χρυσής Αυγής», το οποίο όμως αδιαμφισβήτητα υπάρχει, όπως εξάλλου αποδείχθηκε και από την προσκόμιση από τον κατηγορούμενο διά συνηγόρων του συμπληρωμένης Φόρμας Υποστηρικτή του έτους 2013 με στοιχεία ταυτότητας – κατά ισχυρισμό της υπεράσπισης – του Προστατευόμενου Μάρτυρα Α (δικάσιμος 3/11/2017). Ωστόσο, ο κατηγορούμενος τηρεί σιγή ιχθύος για το έγγραφο «Εσωτερικός Κώδικας» που βρέθηκε στην οικία του συγκατηγορουμένου του Χρήστου Παππά, το οποίο αντιστοιχεί απολύτως στα οριζόμενα στο Καταστατικό που προσκόμισε ο μάρτυρας Δημήτρης Ψαρράς.

vi) Όσον αφορά τον υπό στοιχείο ΣΤ ισχυρισμό: Η μη ύπαρξη ερώτησης προς τον μάρτυρα Δημήτρη Ψαρρά κατά την προδικασία για το πώς περιήλθε στα χέρια του το Καταστατικό αλυσιτελώς προβάλλεται από τον κατηγορούμενο. Κι αυτό γιατί αφενός δεν είναι ευθύνη του μάρτυρα οι ερωτήσεις τις οποίες καλείται να απαντήσει, αφετέρου ο μάρτυρας περιέγραψε αναλυτικά και με πληρότητα στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία την προέλευση του Καταστατικού, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα έγγραφα (δημοσιεύματα) που προσκομίζουμε με το παρόν Υπόμνημα.

vii) Όσον αφορά τον υπό στοιχείο Ζ ισχυρισμό: Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου Μιχαλολιάκου ότι το δισέλιδο έγγραφο που βρέθηκε στον σκληρό δίσκο του με τον τίτλο «Καταστατικό» αποτελεί το «γνήσιο» Καταστατικό της οργάνωσης εισφέρεται όλως παραπειστικά και εκ των υστέρων, αφού, σύμφωνα με τα λεγόμενα στις απολογίες τους, τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής ισχυρίζονταν ότι μόνο και πρώτο Καταστατικό της οργάνωσης ήταν αυτό που κατατέθηκε τον Αυγουστο του 2012 στον Άρειο Πάγο (αναγνωστέο 253) από τον βουλευτή Ευστάθιο Μπούκουρα, στο άρθρο 34 του οποίου άλλωστε γίνεται αναφορά ότι «Το παρόν ΠΡΩΤΟ καταστατικό του Κόμματος εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Πολιτικό Συμβούλιο….». Η αλλαγή του ισχυρισμού αυτού στο ακροατήριο, πέντε (5) χρόνια αφότου ξεκίνησε η ποινική δίωξη, αποτελεί απόδειξη της αυτοπαγίδευσης του κατηγορουμένου στην προσπάθεια να αποκρύψει τη γνησιότητα του πρώτου Καταστατικού της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

Δ. Όσο δε για το περιεχόμενο του Καταστατικού (διατάξεις, Αρχή Αρχηγού, Εσωτερικός Κώδικας) επιβεβαιώνεται πλήρως από μεταγενέστερα κείμενα, τόσο αναφορικά με τον εθνικοσοσιαλιστικό της χαρακτήρα όσο αναφορικά και με τη δομή της (ιεραρχία, Αρχή Ενός, κλπ), τα οποία έχουν ήδη αναγνωστεί (βλ. για παράδειγμα την ταυτόσημη αναφορά στο Καταστατικό και τον «Πρωτεσίλαο» στο βιβλίο του Νίκου Χασαπόπουλου «Χρυσή Αυγή: Η ιστορία, τα πρόσωπα και η αλήθεια», αναγνωστέο 422) ή πρόκειται να αναγνωστούν στο δικαστήριο.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται επίσης απο το γεγονός της αναφοράς στον όρο «Καταστατικό» σε δημοσιεύματα εντύπων της Χρυσής Αυγής, γεγονός που δεν θα ήταν δυνατόν να συμβεί σε περίπτωση που πραγματικά μοναδικό Καταστατικό ήταν το κατατεθέν στον Άρειο Πάγο τον Αύγουστο του 2012.

Όλως ενδεικτικώς αναφέρουμε άρθρο του κατηγορούμενου Μιχαλολιάκου, με αφορμή το 2ο Συνέδριο (Απρίλιος 1992) της Χρυσής Αυγής, στο από 2 Απριλίου 1992 φύλλο του περιοδικού της, στο οποίο αναφέρει: «…Στις 11 και 12 Ιουλίου θα λάβει χώρα στην Αθήνα το 2ο Συνέδριο του Λαικού Συνδέσμου. Σκοπός της διενεργείας του Συνεδρίου Αυτού, η τήρηση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και όχι μόνον (…) Για τους φίλους μας που δεν γνωρίζουν το καταστατικό μας, πρέπει να πούμε ότι το Συνέδριο μας γίνεται κάθε δύο χρόνια…» (Σχετικό 7).

Επιπλέον, σε κείμενο, στο υπ. αρ. φύλλο 480/17-7-2003 της εφημερίδας «Χρυσή Αυγή» με αφορμή το 5ο Συνέδριο της οργάνωσης, αναφέρεται: «….Στο πρώτο μέρος του Συνεδρίου συγκροτήθηκε η νέα Κ.Ε. του Λαϊκού Συνδέσμου απο την οποία προέκυψαν τα 7 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια έγινε τροποποίηση του Καταστατικού…» (Σχετικό 8).

Τα αυτά ισχύουν και για το έγγραφο της Εκπαιδευτικής Τάξης Πρωτεσίλαος.

Για τους λόγους αυτούς

Και για όσους ακόμα θα συμπληρώσουμε στο ακροατήριο

Ζητούμε

Την ανάγνωση των εγγράφων 254 και 255 που ο κύριος Εισαγγελέας περιέλαβε στη λίστα αναγνωστέων εγγράφων.

Αθήνα 2/7/2018

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ