Ημέρα 269: Να συμπεριληφθούν οι σχολιασμοί στα πρακτικά αποφάσισε το δικαστήριο

269η Συνεδρίαση, Αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών, 23.07.2018

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο

Η πρόσβαση και η παρακολούθηση της δίκης εξακολουθεί να είναι εφικτή με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων του κοινού στην αίθουσα του ακροατηρίου. Υπήρχε παρουσία κοινού και δημοσιογράφων.

II. Παρουσία των κατηγορουμένων

Αυτοπροσώπως παρόντες κατηγορούμενοι κατά τη διαδικασία: ουδείς.

III. Αναγνωστέα έγγραφα από τον κατάλογο που προσκόμισε η πολιτική αγωγή

Η έδρα συνέχισε την ανάγνωση των εγγράφων από τον κατάλογο αναγνωστέων της πολιτικής αγωγής από το υπ’αρ. 14 επόμενα. Αναγνώσθηκαν στην αρχή καλέσματα και ανακοινώσεις του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά που προσκόμισαν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής (ΠΑΜΕ). Η πλειονότητα των ανακοινώσεων αφορούσε αιτήματα για πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας για τους εργαζομένους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Στη συνέχεια, οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής προσκόμισαν τα κοινά αναγνωστέα έγγραφα και το δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά προκειμένου να εξασφαλιστεί λίγος χρόνος ώστε να επισκοπήσει τα προσκομιζόμενα η υπεράσπιση και να λάβει γνώση αυτών.

Αφού επανήλθε το δικαστήριο, η υπεράσπιση προέβαλε αντιρρήσεις σχετικά με την ανάγνωση των δικαστικών αποφάσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της πολιτικής αγωγής. Οι αντιρρήσεις αιτιολογήθηκαν στη βάση του ότι: α. Εγείρονται ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων των διαδίκων, β. αμφισβητείται η συσχέτιση των προσκομιζόμενων αποφάσεων με τη δίκη της ΧΑ, γ. οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, δ. δεν γνωρίζουν εάν είναι «χρήσιμη» η ανάγνωσή τους κατά την κρίση του δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 2 ΚΠΔ ως προς τη στοιχειοθέτηση των υπό εξέταση αδικημάτων στην παρούσα δίκη.

Η πολιτική αγωγή, απαντώντας στις ενστάσεις της υπεράσπισης, επιχειρηματολόγησε αντίστοιχα ότι: α. Οι αποφάσεις ενεχειρίστηκαν από τους παθόντες, δεν περιήλθαν δηλαδή παρατύπως σε γνώση της πολιτικής αγωγής, αλλά από πρόσωπα εμπλεκόμενα στη διαδικασία, β. η συνάφειά τους με την υπό εξέλιξη δίκη προκύπτει κατόπιν ανάγνωσης και επισκόπησής τους, γ. όπως έχει ήδη αποφανθεί και η έδρα, το αμετάκλητο των αναφερόμενων στη δίκη αποφάσεων δεν είναι απαραίτητο στοιχείο, εάν οι επικαλούμενες αποφάσεις βοηθούν στον σχηματισμό δικανικής κρίσης, δ. Κατά την κρίση της πολιτικής αγωγής όλες οι προσκομιζόμενες αποφάσεις είναι κρίσιμες και σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση στοιχεία της «εγκληματικής οργάνωσης», ωστόσο, προφανώς το δικαστήριο θα κρίνει τα ουσιώδη, σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 2 ΚΠΔ.

Οι παρεμβάσεις από πλευράς υπεράσπισης συνεχίστηκαν, με προβολή επιχειρημάτων σχετικά με την προϋπόθεση της επίκλησης μόνο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με την έλλειψη συνάφειας των προσκομιζόμενων αποφάσεων με την υπό εξέλιξη δίκη, προσδίδοντας έμφαση στο ότι αφορούν και πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, και σχετικά με την έλλειψη έννομου συμφέροντος των θυμάτων που ενεχείρισαν τις αποφάσεις στην πολιτική αγωγή, δεδομένου ότι δεν είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.

Η Εισαγγελέας τοποθετήθηκε επί της μη αποκλειστικής προϋπόθεσης του αμετακλήτου σχετικά με τις επικαλούμενες αποφάσεις, αναφέροντας σχετική νομολογία και επέμεινε στον δημόσιο χαρακτήρα της διαδικασίας της ποινικής δίκης, όσο και στη δημοσίευση των αποφάσεων που τις καθιστά ευχερώς αναζητήσιμες. Η έδρα επιφυλάχθηκε να διερευνήσει τι και ποιους αφορά η κάθε επιμέρους απόφαση.

Στη συνέχεια, επικράτησε εκ νέου ένταση στην αίθουσα, καθώς το πρώτο από τα κοινά προσκομιζόμενα έγγραφα της πολιτικής αγωγής ήταν το πρωτότυπο καταστατικό της ΧΑ που είχε στη διάθεσή του ο μάρτυρας Δ. Ψαρράς και το οποίο, όπως υπενθύμισε η Πρόεδρος, του είχε υποδείξει να το εγχειρίσει στην πολιτική αγωγή ώστε να εισφερθεί ως αναγνωστέο. Το κλίμα εντάθηκε όταν ο συνήγορος Μιχαλόλιας Γ. ανέφερε πως έχει προσβάλει το εν λόγω έγγραφο ως πλαστό και άφησε να εννοηθεί πως θα κινηθεί νομικά εναντίον όποιου το κατέθεσε για «χρήση πλαστού», λαμβάνοντας απάντηση από σύσσωμη την πολιτική αγωγή πως το προσκόμισαν από κοινού όλοι οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής, παρόντες και απόντες.

Η ανάγνωση συνεχίστηκε με άρθρα του περιοδικού «Σχολιαστής» του 1988, της στήλης «Ιός της Κυριακής» του 1990, καθώς και άρθρα του περιοδικού της ΧΑ από εκείνη την περίοδο, άρθρα του καταστατικού της ΧΑ, καθώς και το έγγραφο του εσωτερικού κανονισμού που κατασχέθηκε στην οικία του κατηγορούμενου Παππά για τη σφραγίδα του οποίου η υπεράσπιση εξέφρασε αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητά της. Η πολιτική αγωγή ζήτησε την αντιπαραβολή της σφραγίδας του εν λόγω εγγράφου με τη σφραγίδα του προσκομιζόμενου καταστατικού της ΧΑ, αφού ζητηθεί από το δικαστήριο το πρωτότυπο έγγραφο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ως προς την επόμενη ενότητα εγγράφων που αφορούν την υπόθεση του «Συνεργείου», η υπεράσπιση παρενέβη κατά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, με το αίτημα να μην αναγνωσθούν ούτε τα απολογητικά υπομνήματα της δικογραφίας, επειδή η υπόθεση δεν έχει εισαχθεί και δεν έχει εκδικαστεί ακόμα σε πρώτο βαθμό. Η Εισαγγελέας ανέφερε πως έχει ωστόσο προσδιοριστεί η δικάσιμος, η υπόθεση του «Συνεργείου» έχει περιληφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 187 ΠΚ και, σύμφωνα με τη νομολογία που προανέφερε, μπορούν να διαβαστούν αποφάσεις και έγγραφα δικογραφίας που αφορούν άλλη υπόθεση εφόσον σχετίζονται και με την υπό κρίση, προτείνοντας, συμπερασματικά, να αναγνωσθεί. Η πολιτική αγωγή επεσήμανε πως τα έγγραφα τα έλαβαν από τον παθόντα κ. Δριμυλή και ζήτησαν να αναγνωσθεί και το απολογητικό υπόμνημα της δικογραφίας, κατ’ αναλογία με την ανάγνωση του απολογητικού υπομνήματος του κατηγορούμενου Αποστολόπουλου, η οποία είχε γίνει κατ’ απαίτηση της υπεράσπισης επειδή σχετιζόταν με την παρούσα υπόθεση.

Το δικαστήριο τελικά έκρινε αναγνωστέο το κατηγορητήριο με το σκεπτικό ότι η υπόθεση του «Συνεργείου» περιλαμβάνεται στις υποθέσεις της δίκης σχετικά με την στοιχειοθέτηση του 187 ΠΚ και τα έγγραφα της υπόθεσης περιλαμβάνονται και στα αναγνωστέα του κατηγορητηρίου, ωστόσο απέρριψε το αίτημα της πολιτικής αγωγής να αναγνωσθούν και τα απολογητικά υπομνήματα της δικογραφίας.

Στη συνέχεια αναγνώσθηκαν άρθρα από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» σχετικά με τις επιθέσεις στο στέκι «Αντίπνοια» και στο σταθμό του ΗΣΑΠ στα Πετράλωνα, καθώς και επιστολή της ΧΑ προς την εφημερίδα, κατά την οποία αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις επιθέσεις και καταγγέλλουν ότι έτσι «ποινικοποιείται ο πολιτικός τους αγώνας». Αναγνώσθηκαν οι ιατρικές γνωματεύσεις από το Νοσοκομείο Σύρου όπου διακομίσθηκαν τα θύματα της επίθεσης από χρυσαυγίτες και τον βουλευτή Μίχο στην Πάρο, η εκπαιδευτικός Τρούλλου Μ. και ο Μαυρίδης Σ., και δημοσιεύματα σχετικά με την επίθεση.

Μετά τη διακοπή το δικαστήριο συνέχισε την ανάγνωση της επόμενης ενότητας «Άγιος Παντελεήμονας» από τον κοινό κατάλογο εγγράφων της πολιτικής αγωγής. Διαβάστηκαν δημοσιεύματα σχετικά τα προπαγανδιστικά ρεπορτάζ με τις «γριούλες», αλλά όχι η μήνυση που κατετέθη από τη συνήγορο Ε. Κουνιάκη κατά της κατηγορούμενης Σκορδέλη σχετικά με τους προπηλακισμούς που δέχθηκε έξω από το ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα όταν προσέτρεξε να υπερασπιστεί μετανάστη παθόντα, καθώς, σύμφωνα με την έδρα, δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο.

Η ανάγνωση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με τα υπ’αρ. 43- 44 έγγραφα που αποτελούν άρθρα της εφημερίδας ΧΑ και τιτλοφορούνται: «Βικτώρια, Ομόνοια, οδός Αχαρνών… Αλλοδαποί εγκληματίες και ένα οργανωμένο σχέδιο υποβάθμισης», απόσπασμα του οποίου αναφέρει [..] Μόλις μπούμε στο άντρο της διαφθοράς και των εγκληματιών πολιτικάντηδων, τότε θα ανατραπούν τα πάντα. Η βουλή θα γίνει Αγ. Παντελεήμονας[..], και «1 χρόνο φυλακή γιατί είναι εθνικιστής».

Το δικαστήριο ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της φετινής δικαστικής χρονιάς ανακοινώνοντας πως κάνει κατά πλειοψηφία δεκτό το αίτημα των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής να καταχωρούνται οι κατ’ άρθρον 358 ΚΠΔ σχολιασμοί στα πρακτικά.

Επόμενη δικάσιμος: Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ