20 Απριλίου 2015

Το δικαίωμα στην παρακολούθηση δικαστικών συνεδριάσεων, ιδίως όταν πρόκειται για δίκες ευρύτερου δικαιωματικού, κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, είναι πρωταρχική έκφανση του γενικότερου δικαιώματος των φορέων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και έχουν σαν κύριο στόχο τους να προωθούν  και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα  του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το δικαίωμά της παρακολούθησης δικαστικών συνεδριάσεων, έχει αναγνωριστεί και κατοχυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την  υπ΄ αριθμ. 53/144 από 8/3/1999 «Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς Αναγνωριζομένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών»

Το Golden Dawn Watch έχει σαν σκοπό του να παρακολουθήσει τη δίκη της Χρυσής Αυγής και να καταγράψει  κατά πόσο τηρείται το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με τη δίκαιη δίκη, ιδίως όσον αφορά

-την αρχή της δημοσιότητας της δίκης

-την αρχή της εύλογης διάρκειας της δίκης

-την τήρηση της αρχής της ισότητας των όπλων (equality of arms) και

-την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων και των μαρτύρων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ