Ημέρα 235: Να μην αναγνωστεί το καταστατικό ζήτησε η υπεράσπιση

235η Συνεδρίαση, Αίθουσα γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, 15.3.2018

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης της δίκης, με επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων του κοινού στην αίθουσα του ακροατηρίου. Υπήρχε μικρή παρουσία δημοσιογράφων και κοινού.

II. Παρουσία των κατηγορουμένων

Αυτοπροσώπως παρόντες κατηγορούμενοι κατά τη διαδικασία: κανένας.

III. Αναγνωστέα έγγραφα

Το Δικαστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της διαδικασίας με την ανάγνωση των αναγνωστέων εγγράφων με αριθ. 238 και επόμενα. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση αναγνώσθηκαν τα αναγνωστέα έγγραφα με αριθ. 238-274 [πλην των αναγνωστέων με αριθ. 254-255, ως προς τα οποία βλ. κατωτέρω υπό IV.], δηλαδή:

– τα αναγνωστέα έγγραφα με αριθ. 238 [:το βούλευμα 1065/2014 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο κατά το διατακτικό του διατάσσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών συγκεκριμένων κατηγορουμένων], 239 [:το βούλευμα 1390/2014 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο διορθώνεται εν μέρει το παραπάνω βούλευμα], 240 [:το βούλευμα 2291/2013 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την άρση των επικοινωνιών συγκεκριμένων κατηγορουμένων], 241 [:το βούλευμα 2356/2013 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την άρση των επικοινωνιών συγκεκριμένων κατηγορουμένων], 242 [:το βούλευμα 2420/2013 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τη διόρθωση του βουλεύματος 2293/2013 ως προς το χρονικό διάστημα άρσης των επικοινωνιών], 243 [:το βούλευμα 2485/2013 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την άρση των επικοινωνιών συγκεκριμένων κατηγορουμένων] και 244 [:το βούλευμα 2514/2013 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών σχετικά με την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Λαγού].

– Tα αναγνωστέα με αριθ. 245 [:το με αριθ. 39069/25.10.2013 και 45831/30.12.2013 έγγραφα του ΣΔΟΕ σχετικά με τον οικονομικό-φορολογικό έλεγχο της Χ.Α., σε συνέχεια εγγράφων των Ανακριτών του ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών], 246 [:το με αριθ. 18856/7.7.2014 έγγραφο του ΣΔΟΕ σχετικά με τον οικονομικό-φορολογικό έλεγχο της Χ.Α., σε συνέχεια εγγράφου των Ανακριτών του ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών] και 247 [το με αριθ. 39071/25.10.2013 έγγραφο του ΣΔΟΕ σχετικά με την αποστολή κατασχεθέντος υλικού]. Τα στοιχεία που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα αφορούν στη χρηματοδότηση της Χ.Α., στις (τραπεζικές) κινήσεις συνδεόμενων με αυτή προσώπων (:του οικονομικού διευθυντή της Δ. Βλαχόπουλου, της λογίστριάς της Α. Γεννατά, σχετικά κυπριακές offshore εταιρίες κ.ά.) κ.λπ.

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 248 [:το με αριθ. 39071/25.10.2013 έγγραφο του ΣΔΟΕ σχετικά με την αποστολή κατασχεθέντος υλικού (βιβλίων, στοιχείων κ.λπ.), στο οποίο αναφέρονται διάφορες χρεοπιστώσεις τραπεζικών λογαριασμών της Χ.Α. και των κατηγορουμένων].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 249 [:κατάλογος με τις τοπικές οργανώσεις της Χ.Α. και τους υπευθύνους τους (π.χ. Αθηνών Βουλδής, Νοτίων προαστείων Παναγιώταρος, Μεγάρων-Ασπροπύργου Μ. Γιαννόγκωνας, Περάματος Π. Μουλιανάκης, Νίκαιας Πατέλης/Ρουπακιάς, Α. Λιοσίων Λεμοντζής/Γαρδίκης, Βόλου Ηλιοπουλος, Λάρισας Αλεξόπουλος, Αγρινίου Ρήγας κ.λπ.), φέρων σε κάθε σελίδα του έξι υπογραφές].

-το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 250 [:κατάσταση των απασχολούμενων στην «επιχείρηση» Λαϊκός Σύνδεσμος – Χ.Α. στην Αθήνα (στις οδούς Δηλιγιάννη 50 και Μεσογείων 131), με υπαλλήλους γραφείου μεταξύ άλλων τους Μπενέκη, Μπαρέκα, Ρεντετάκο, Αθανασάκο, Καζαντζόγλου, Δεμέστιχα, Πατέλη, με μισθoύς €800-€1.300].
το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 251 [:ισολογισμός εσόδων-δαπανών της Χ.Α. οικονομικού έτους 2012].
το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 252 [:πίνακες με στοιχεία μητρώου ελεγχομένων από το ΣΔΟΕ, δηλαδή κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών διαφόρων κατηγορουμένων].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 253 [:το καταστατικό της Χ.Α., το οποίο κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το 2012 από τον Μπούκουρα (:Στο εν λόγω καταστατικό αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι σκοποί του κόμματος, οι υποχρεώσεις των μελών, τα όργανα του κόμματος. Κατ’ αυτό ο γενικός γραμματέας, ο οποίος εκλέγεται από το συνέδριο, είναι το ανώτατο όργανο και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές. Ο γενικός γραμματέας επιλέγει κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου, από τα μέλη της κεντρικής επιτροπής. Ρυθμίζονται τα θέματα των τοπικών οργανώσεων, οι οποίες δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια.)].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 256 [:έγγραφο της Χ.Α. σχετικό με «απόφαση για ποινές» με τη συνημμένη ένσταση του Ι. Σεδαρίδη (:Αφορά στην επιβολή πειθαρχικών ποινών χωρίς προηγούμενη κλήση του τιμωρούμενου προς ακρόαση κ.λπ.)].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 257 [:το με αριθ. 3301/31.7.2014 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σχετικά με την κατάθεση καταστατικού της Χ.Α.].
το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 258 [:η από 19.9.1999 αίτηση μέλους της Χ.Α. (:με αναφορές σε πίστη στον εθνικισμό κ.λπ.)]. Το έγγραφο εισφέρθηκε στην προδικασία με ανώνυμο φάκελο, οπότε δεν φέρει έκθεση εγχείρισης.

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 259 [:ο από 30.6.1983 όρκος της Χ.Α. (:όπου περιλαμβάνονται διάφορες αναφορές στους Εβραίους, στο «Μεγαλείο της Εθνικοσοσιαλιστικής Κοσμοθεωρίας», στην σβάστικα και στον Χίτλερ)]. Το έγγραφο εισφέρθηκε στην προδικασία με ανώνυμο φάκελο, οπότε δεν φέρει έκθεση εγχείρισης.

– τα αναγνωστέα έγγραφα με αριθ. 260-263 [:της ΕΛΑΣ/Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας με συνημμένο προανακριτικό υλικό σχετικά με γενόμενο τον Δεκέμβριο 2013 έλεγχο –κατόπιν ανώνυμης τηλεφωνικής κλήσης στην Αντιτρομοκρατική– στα γραφεία της Χ.Α. στη Βουλή με αριθ. 124, 125, 126, 127, κατόπιν του οποίου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, καθώς και η εργαστηριακή εξέτασή τους από το 7ο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών και Ηχητικών Πειστηρίων και από το 8ο Τμήμα Μεθοδικοτήτων-Φωτογραφικού της ΕΛΑΣ]. Το Δικαστήριο επισήμανε ότι στην επόμενη δικάσιμο θα προβληθούν οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο αναγνωστέο 263.

– τα αναγνωστέα έγγραφα με αριθ. 264-265 [:από 26.1.2014 έγγραφο της ΕΛΑΣ/1ο Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας με συνημμένη την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της ΕΛΑΣ/2ο Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων (:κατ’ αυτή, το αντικείμενο που κατασχέθηκε στα γραφεία της Χ.Α. στον Πειραιά συνιστά πτυσσόμενο όπλο κατάλληλο για επίθεση ή άμυνα, θεωρούμενο ως όπλο κατά τον νόμο)].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 266 [:από 2014 έγγραφο του ΕΚΑΒ, από το οποίο προκύπτει η διαμετακόμιση τραυματία Ι. Τσάμου από το Εφετείο Αθηνών στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 267 [:το από 8.5.2014 έγγραφο της Ειδικής Εφέτη-Ανακρίτριας προς τον Δήμαρχο Ελασσόνας για την πληροφόρηση περί αξιοποίνων πράξεων της Χ.Α.].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 268 [:το απαντητικό –στο προαναφερθέν αναγνωστέο– έγγραφο του Δημάρχου Ελασσόνας, στο οποίο επισυνάπτεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, με την οποία αποφασίστηκε η μη πρόσκληση της Χ.Α. σε εκδηλώσεις του Δήμου, μετά τα γενόμενα από μέλη της επεισόδια κατά την κατάθεση στεφάνων για τα γεγονότα της Τσαριτσάνης].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 269 [:το από 30.5.2014 έγγραφο της Ειδικής Εφέτη-Ανακρίτριας προς το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λάρισας αναφορικά με τις επιθέσεις μελών της Χ.Α. σε μετανάστες. Σε αυτό επισυνάπτονται κείμενα (δελτίο τύπου και ψήφισμα) Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου κατά της Χ.Α., αναφορικά με τα παραπάνω γεγονότα καθώς και με την οργάνωση αιμοδοσίας «μόνο για Έλληνες»].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 270 [:το από 30.5.2014 έγγραφο της Ειδικής Εφέτη-Ανακρίτριας προς τον Δήμαρχο Αγρινίου σχετικά με τη δράση της Χ.Α., στο οποίο επισυνάπτεται η απόφαση με αριθ. 278/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και ψήφισμα καταδίκης της Χ.Α., λόγω της δράσης μελών της στη Γαβαλού Μακρυνείας].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 271 [:το από 2.5.2014 έγγραφο της Ειδικής Εφέτη-Ανακρίτριας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά προς πληροφόρηση σχετικά με τη δράση της Χ.Α. Σε αυτό επισυνάπτεται το από 18.9.2013 δελτίο τύπου του ΔΣΠ σχετικά με τη δολοφονία του Π. Φύσσα, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων «Ο Παύλος Φύσσας δεν πέθανε τυχαία από βασανιστήρια σε κάποιο υπόγειο της ΕΣΑ. Ο τότε φασισμός προσπαθούσε να κρύβεται. Ο τωρινός είναι θρασύς και απροκάλυπτος. Κρατάει λάβαρα και πανηγυρίζει, περιφέροντας άναρθρες κραυγές και παραγγέλματα στις εσχατιές της ελληνικής επικράτειας αναζητώντας ακόλουθους και βαστάζους.».

Επίσης επισυνάπτονται δελτία τύπου σχετικά με την καταδίκη της επίθεσης μελών της Χ.Α. κατά του δικηγόρου Ι. Καρδαρά και την καταδίκη του προπηλακισμού κατά της Λ. Κανέλλη και της Ρ. Δούρου από τον Κασιδιάρη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 272 [:το από 10.10.2013 έγγραφο της ΕΛΑΣ/Κέντρο Επιχειρήσεων αναφορικά με την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ την 18.9.2013. Ελλείψει διαθεσίμων στοιχείων, επισυνάπτεται σε αυτό έγγραφο του ΕΚΑΒ ότι προέκυψαν 13 κλήσεις από το Κερατσίνι, από αστυνομικούς κ.λπ.].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 273 [:το από 9.10.2013 έγγραφο του ΕΚΑΒ που περιλαμβάνεται στο παραπάνω αναγνωστέο].

– το αναγνωστέο έγγραφο με αριθ. 274 [:το από 14.3.2014 έγγραφο της ΕΛΑΣ/ΔΑΕΕΒ με πίνακα 15 ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν στην οικία του Γερμενή].

IV. Αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης

Οι συνήγοροι υπεράσπισης Μιχαλόλιας (Γ.), Ρουσσόπουλος και Ζωγράφος αιτήθηκαν προφορικά να μην αναγνωστούν τα αναγνωστέα έγγραφα με αριθ. 254 [:καταστατικό της Χ.Α., το οποίο απαριθμεί 34 άρθρα και εγχειρίστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την 25.9.2013 από τον μάρτυρα Δ. Ψαρρά] και 255 [:έγγραφο με τίτλο «Εκπαιδευτική τάξη “ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ”», το οποίο εγχειρίστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την 25.9.2013 από τον μάρτυρα Δ. Ψαρρά].

Για την υποστήριξη του αιτήματός τους οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι αμφισβητούν τη γνησιότητα των εν λόγω εγγράφων, τόσο στο παρόν στάδιο όσο ήδη και από την προδικασία. Οι συνήγοροι επικαλέστηκαν ότι δεν μπορούν να κατονομάσουν τον πλαστογράφο, αλλά πρόκειται για αμφισβητούμενα έγγραφα, τα οποία εισέφερε ο μάρτυρας –και μάλιστα το καταστατικό όχι στο πρωτότυπό του–, χωρίς να εξηγήσει την προέλευσή τους. Πρότειναν δε να επανέλθει ο μάρτυρας Ψαρράς για να δώσει συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς αυτά. Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Καμπαγιάννης αντέκρουσε τον ισχυρισμό επικαλούμενη ότι ο παραπάνω μάρτυρας έδωσε, όταν κατέθεσε στο ακροατήριο, εξηγήσεις ως προς την προέλευση των εγγράφων, παρέδωσε δε στους συνηγόρους πολιτικής αγωγής το πρωτότυπο καταστατικό –το οποίο εφόσον ζητηθεί από το Δικαστήριο θα προσκομιστεί.

Η Εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να προτείνει επί του αιτήματος και, συνακόλουθα, το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί σε μεταγενέστερη δικάσιμο, συνεχίζοντας εν τω μεταξύ με την ανάγνωση των επόμενων αναγνωστέων εγγράφων.

Στο σημείο αυτό το Δικαστήριο διέκοψε για την 21.3.2018 στην αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, οπότε θα συνεχιστεί η ανάγνωση αναγνωστέων εγγράφων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ