Ημέρα 326: Απουσία συνηγόρων υπεράσπισης – διακοπή συνεδρίασης

326η δικάσιμος, Αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών, 08/02/2019

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης της δίκης, με επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων του κοινού στην αίθουσα του ακροατηρίου. Υπήρχε μικρή παρουσία δημοσιογράφων και κοινού.

II. Παρουσία των κατηγορουμένων

Δεν υπήρχε κανένας αυτοπροσώπως παρών κατηγορούμενος.

III. Aναγνωστέα έγγραφα υπεράσπισης

Η σημερινή συνεδρίαση συνεχίστηκε με την ανάγνωση εγγράφων για τους κατηγορουμένους Γαλανάκη και Θ. Μαρία. Η συνήγορος υπεράσπισης Σαξιώνη διευκρίνισε για τους εντολείς της Γαλανάκη και Αποστολόπουλο ότι έχει προσκομίσει έγγραφα μόνο για τον πρώτο διότι για τον κατηγορούμενο Αποστολόπουλο το δικαστήριο έχει αναγνώσει την αμετάκλητη απόφαση του ΜΟΔ όπως επισήμανε.

Για τον κατηγορούμενο Γαλανάκη συγκεκριμένα η έδρα ανέγνωσε το ναυτικό του φυλλάδιο με τη συνήγορο να σχολιάζει επ’αυτού ότι είναι ανθυποπλοίαρχος ότι όλη του η απασχόληση προκύπτει από το υπόμνημα που κατέθεσε κατά το στάδιο της απολογίας, όταν του εστάλη η κλήση ταξίδευε γι’ αυτό δεν έλαβε γνώση, όταν επέστρεψε εμφανίστηκε αυθορμήτως, δεν του επιβλήθηκε κανένας περιοριστικός όρος και ότι θα καταθέσει και η μητέρα του.

Για τον Θ. Μαρία η συνήγορος Πούλια προσκόμισε την από 5-9-2018 βεβαίωση εργοδότη ότι εργάζεται από 14-7-17 μέχρι και σήμερα σε ψητοπολείο στη Λ. Δημοκρατίας στο Πέραμα, εκκαθαριστικά των ετών 2016-2017, βεβαίωση από το ΓΕΣ περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων στο στρατό ξηράς, ενημέρωση εργαζομένου για τους όρους της σύμβασης εργασίας με τόπο παροχής εργασίας στον Πειραιά και αντικείμενο την πώληση ηλεκτρολογικού υλικού με ημ/νία 1-4-15 ,την από 14-6-2012 υπεύθυνη δήλωση της μητέρας του με περιεχόμενο: «Ο γιός μου έπαθε εξάρθρωση του δαχτύλου, ήταν πρησμένο και τον πονούσε φοβερά […]». Ως προς αυτή η συνήγορος διευκρίνισε ότι η ημ/νία είναι τέσσερις μέρες πριν το περιστατικό και ήταν αντικειμενικά αδύνατο να συμμετέχει σε ένα βίαιο συμβάν. Aκολούθησε η από 16-5-2012 ανάλυση μισθοδοσίας της μητέρας του από το Τζάνειο, απόσπασμα βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης της μητέρας του στην οποία φαίνεται ότι ο Θωμάς Μαρίας είναι τρίτο παιδί γεννηθείς το ’92,Ε1, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ στον Θωμά Μαρία, και 2 φωτογραφίες που απεικονίζουν το σημείο στη Λ. Σχιστού.

Στο σημείο αυτό και ώρα 10.27 η έδρα διέκοψε,νωρίτερα από το καθορισμένο ωράριο, για την Τρίτη 12/2/2019 στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών καθώς οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης είτε απουσίαζαν είτε δεν είχαν προσκομίσει έγγραφα προς ανάγνωση για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους και η διαδικασία δε μπορούσε να συνεχιστεί.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ