Ημέρα 216: Διακοπή λόγω ασθένειας

216η Συνεδρίαση, Αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών, 22.1.2018

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης της δίκης, με επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων του κοινού στην αίθουσα του ακροατηρίου. Υπήρχε παρουσία δημοσιογράφων και κοινού.

II. Παρουσία των κατηγορουμένων

Αυτοπροσώπως παρόντες κατηγορούμενοι κατά τη διαδικασία: κανένας.

ΙΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας

Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε για τις 23/01 λόγω ασθένειας της συνέδρου Τσουλφόγλου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ