Η ημέρα της απόφασης: Μια μακρά δικάσιμος.

Δυο ημέρες πριν την ημέρα μηδέν, αξίζει να σημειώσουμε τι συνέβη και πότε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και να σας δώσουμε μια εικόνα για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την ημέρα της αναγγελίας της απόφασης της #GDtrial.

Όπως αποτυπώθηκε στη σελίδα της Πολιτικής Αγωγής για τους Αιγύπτιους Αλιεργάτες Jailgoldendawn:

https://jailgoldendawn.com/%ce%b7-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b7/

η διαδικασία εξελίχθηκε ως εξής:

 • 1η μέρα (20/04/2015) έως 16η μέρα (14/09/2015): Έναρξη, κατηγορούμενοι, πολ. αγωγή, δηλώσεις, ενστάσεις.
 • 17η μέρα (29/09/2015) έως 43η μέρα (11/01/2016): Μάρτυρες υπόθεσης δολοφονίας Φύσσα.
 • 44η μέρα (12/01/2016) έως 63η μέρα (30/05/2016): Αποχή δικηγόρων.
 • 64η μέρα (03/06/2016) έως 82η μέρα (08/09/2016): Μάρτυρες υπόθεσης δολοφονίας Φύσσα.
 • 83η μέρα (09/09/2016) έως 96η μέρα (24/10/2016): Μάρτυρες υπόθεσης Αιγύπτιων αλιεργατών.
 • 97η μέρα (31/10/2016) έως 123η μέρα (02/02/2017): Μάρτυρες υπόθεσης ΠΑΜΕ.
 • 124η μέρα (07/02/2017) έως 188η μέρα (10/10/2017): Μάρτυρες εγκληματικής οργάνωσης.
 • 189η μέρα (12/10/2017) έως 207η μέρα (07/12/2017): Προστατευόμενοι μάρτυρες.
 • 208η μέρα (13/12/2017) έως 221η μέρα (02/02/2018): Μάρτυρες πολιτικής αγωγής.
 • 222η μέρα (06/02/2018) έως 223η μέρα (07/02/2018): Μάρτυρες κλητευθέντες από το δικαστήριο.
 • 224η μέρα (08/02/2018) έως 266η μέρα (16/07/2018): Αναγνωστέα έγγραφα κατηγορητηρίου.
 • 267η μέρα (18/07/2018) έως 273η μέρα (12/09/2018): Αναγνωστέα έγγραφα πολιτικής αγωγής.
 • 273η μέρα (12/09/2018) έως 335η μέρα (06/03/2019): Αναγνωστέα έγγραφα υπεράσπισης.
 • 335η μέρα (06/03/2019) έως 363η μέρα (20/06/2019): Μάρτυρες υπεράσπισης.
 • 363η μέρα (20/06/2019) έως 399η μέρα (07/11/2019): Απολογίες, ολοκλήρωση αποδεικτικής διαδικασίας.
 • 400ή μέρα (18/12/2019) έως 453η μέρα (04/09/2020): Αγορεύσεις εισαγγελέως, πολ. αγωγής και υπεράσπισης.
 • 454η μέρα (07/10/2020): ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά την 454ή δικάσιμη, δηλαδή την ημέρα της απόφασης, η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί φαίνεται συνοπτικά στην εικόνα που δημιουργήθηκε από τον συνήγορο πολιτικής αγωγής Κώστα Παπαδάκη και δημοσιεύτηκε από το The Press Project. Aναλυτικά είναι η εξής:

 • Το Δικαστήριο απαγγέλει την επί της ενοχής απόφασή του. Αποφαίνεται δηλαδή για τον κάθε κατηγορούμενο αν είναι ένοχος ή αθώος και για ποιες πράξεις (στο στάδιο αυτό θα απαγγελθεί αν το Δικαστήριο υιοθέτησε κάποιον ισχυρισμό για μεταβολή κατηγορίας).
 • Μετά την απαγγελία της απόφασης και ειδικά αν αυτή είναι καταδικαστική, ακολουθούν τα επί της ποινής στάδια, στα οποία ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει λόγο, δεν τοποθετείται.
 • Εφόσον λοιπόν υπάρχει καταδίκη, αν δηλαδή έστω και ένας κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, δίνεται ο λόγος στο συνήγορό του για την υποβολή αιτήματος – ισχυρισμού αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων. Στο στάδιο αυτό μπορούν να προσκομιστούν νέα έγγραφα που συνδέονται με την ελαφρυντική περίσταση και υποστηρίζουν τη συνδρομή της ή ακόμη και να εξεταστεί μάρτυρας κατά πρόταση του κατηγορουμένου.
 • Επί του αιτήματος – ισχυρισμού δίνεται ο λόγος στην Εισαγγελέα για να προτείνει την αναγνώριση ή μη (συνήθως σε περιπτώσεις πολυπρόσωπων δικών, ο Εισαγγελέας ζητά διακοπή για κάποια ώρα ώστε να μελετήσει τους ισχυρισμούς, που είθισται να δίνονται εγγράφως και να προετοιμάσει την πρότασή του).
 • Δίνεται εκ νέου ο λόγους στους συνηγόρους υπεράσπισης για να τοποθετηθούν επί της πρότασης. Ανάλογα με το περιεχόμενο της πρότασης, διαμορφώνεται και η έκταση της δεύτερης ανάπτυξης.
 • Το Δικαστήριο αποσύρεται σε διάσκεψη και στη συνέχεια ανακοινώνει την απόφασή του για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών περιστάσεων. Εννοείται ότι η απόφαση αφορά τον κάθε κατηγορούμενο και όχι όλους συνολικά. Η αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων διαμορφώνει διαφορετικό, αυτονοήτως ηπιότερο πλαίσιο ποινής.
 • Δίνεται ο λόγος στον Εισαγγελέα για να προτείνει επί της ποινής εντός του πλαισίου που κρίθηκε για τον κάθε κατηγορούμενο με βάση την επί των ελαφρυντικών απόφαση.  Αν οι πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι είναι περισσότερες διαφορετικές προτείνει μία ποινή για κάθε πράξη.
 • Δίνεται ο λόγος στους συνηγόρους των κατηγορούμενων για να τοποθετηθούν στην επί της ποινής εισαγγελική πρόταση.
 • Το Δικαστήριο αποσύρεται σε διάσκεψη και στη συνέχεια ανακοινώνει την απόφασή του επί της ποινής.
 • Αν συντρέχουν για κάποιον καταδικασθέντα περισσότερες ποινές, δίνεται ο λόγος στον Εισαγγελέα για να προτείνει τη συνολική ποινή που αποτελείται από τη βαρύτερη επαυξημένη με ένα μέρος των μικρότερων ποινών.
 • Επί της πρότασης για τη συνολική ποινή δίνεται ο λόγος στους συνηγόρους των κατηγορουμένων.
 • Το Δικαστήριο αποσύρεται σε διάσκεψη και στη συνέχεια ανακοινώνει την απόφασή του επί της συνολικής ποινής.
 • Ακολουθεί το στάδιο της εξέτασης του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης και συγκεκριμένα δίνεται ο λόγος στους συνηγόρους για να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν σχετικό αίτημα.  Στο στάδιο αυτό μπορούν να προσκομιστούν νέα έγγραφα που συνδέονται με τo ανασταλτικό και υποστηρίζουν τη συνδρομή των προϋποθέσεών του ή ακόμη και να εξεταστεί μάρτυρας κατά πρόταση του κατηγορουμένου.
 • Δίνεται ο λόγος στον Εισαγγελέα να προτείνει επί του ανασταλτικού (συνήθως σε περιπτώσεις πολυπρόσωπων δικών, ο Εισαγγελέας ζητά διακοπή για κάποια ώρα ώστε να μελετήσει το αίτημα, που είθισται να κατατίθεται εγγράφως και να προετοιμάσει την πρότασή του). Αν εισηγείται τη χορήγηση του ανασταλτικού μπορεί να το εξαρτήσει από όρους, όπως οι περιοριστικοί, ανάλογα με τον κατηγορούμενο.
 • Το Δικαστήριο αποσύρεται σε διάσκεψη και στη συνέχεια ανακοινώνει την απόφασή του επί του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης για κάθε καταδικασθέντα και αν αυτό τελεί υπό όρους και ποιους (η απόφαση δεν είναι συνολική, εξετάζεται η κάθε περίπτωση).
 • Αν χορηγηθεί ο καταδικασθείς είναι ελεύθερος με ή χωρίς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε και με όσα έχουν ήδη δει το φώς της δημοσιότητας, η Πρόεδρος έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει το σύνολο της διαδικασίας χωρίς διακοπές.

Συνεπώς, προετοιμαστείτε για μια μακρά δικάσιμο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ