ΗΜΕΡΑ 61: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

 • 61η Συνεδρίαση, Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα, 25.05.2016
  Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο
  Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης παρακολούθησης τη δίκης από το κοινό, με
  επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας. Κατά τη σημερινή δικάσιμο δεν προσήλθε
  σχεδόν καθόλου κοινό.
  II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων
  Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 6 κατηγορούμενοι. Απών ήταν ο σε κατ’ οίκον
  περιορισμό Ρουπακιάς. 27 κατηγορούμενοι καταγράφηκαν ως απόντες, ενώ καθ΄όλη τη σημερινή
  διαδικασία συζητήθηκε το θέμα της εκπροσώπησης των υπολοίπων.
  ΙΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας
  Κατά την εκφώνηση των κατηγορουμένων από την Πρόεδρο ο κατηγορούμενος Αγγος που ήταν
  παρών δήλωσε ότι δεν έχει καθόλου συνήγορο. Οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής προσκόμισαν
  άδειες για τη σημερινή δικάσιμο και οι συνήγοροι της υπεράσπισης που ήταν παρόντες δήλωσαν
  ότι δεσμεύονται από τις άδειες της πολιτικής αγωγής, παρ’ όλο που οι ίδιοι απέχουν και κατ’
  αποτέλεσμα θα παρίσταντο για τους πελάτες τους.
  Η συνήγορος Βελέτζα δήλωσε ως συνήγορος του Καζαντζόγλου ότι δεν έχει ενημερωθεί από τους
  συνηγόρους της πολιτικής αγωγής για τις άδειες που έχουν πάρει και τίθεται θέμα τάξης, αλλά ότι
  σε κάθε περίπτωση θα παρασταθεί για τους πελάτες της.
  Παίρνοντας το λόγο ο συνήγορος Καπερνάρος για τον κατηγορούμενο Κούζηλο προέβαλε ένσταση
  για το νομότυπο της έκδοσης αδειών της πολιτικής αγωγής και για το κατά πόσο η γνωστοποίηση
  των αδειών που δεν έγινε καλύπτει τις προϋποθέσεις του Νόμου. Το ίδιο δήλωσαν και οι συνήγοροι
  Κουκούτση – Λαγού – Λιακόπουλου. Ο συνήγορος του Θωμά Μαριά, Τριανταφυλλούδης, δήλωσε ότι
  απέχει καθώς ανήκει στο Σύλλογο Θεσσαλονίκης και δεσμεύεται από την Απόφαση του Συλλόγου
  και της Συντονιστικής Επιτροπής. Κατά την εκφώνηση της κατηγορουμένης Μικελάτου ο συνήγορος
  Ρουμπέκας δήλωσε ότι απέχει και δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την πελάτισσά του. Ο Καπερνάρος
  ζήτησε ξανά το λόγο και είπε ότι απέχει φανατικότατα αλλά ότι θα παρασταθεί υπό τον όρο ότι οι
  συνήγοροι της πολιτικής αγωγής νομότυπα πήραν άδειες και “δεν εξαπάτησαν το Σύλλογο”. Ο
  συνήγορος του Παναγιώταρου Κάσσης δήλωσε ότι δεν δεσμεύεται από την άδεια του Δικηγορικού
  Σύλλογου Πειραιώς, διότι η άδεια δεν εκδόθηκε νομότυπα, ενώ και ο συνήγορος του Πανταζή
  Καρυδομάτης δήλωσε ότι εάν οι άδειες δεν έχουν εκδοθεί νομοτύπως, δεν δεσμεύεται.
  Ξαναπαίρνοντας το λόγο κατά την εκφώνηση του κατηγορουμένου Ρουπακιά ο συνήγορός του
  Ρουμπέκας δήλωσε ότι τώρα που είδε τις άδειες, θεωρεί ότι πάσχουν νομοτυπικά και τελικά δεν
  μπορεί να δεσμευθεί από αυτές και άρα δεν εκπροσωπεί τον πελάτη του, καθώς ο ίδιος δεν πήρε
  άδεια από το Σύλλογό του. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου του προφορικά του είπε να παρασταθεί, αν
  έχουν οι άλλοι άδειες, αλλά ο ίδιος δεν “τόλμησε” όπως χαρακτηριστικά είπε, να υποβάλει γραπτό
  αίτημα. Το ίδιο δήλωσε και ο συνήγορος Οπλατζάκης, ότι δεν δεσμεύεται από τις άδειες της
  πολιτικής αγωγής, γιατί δεν είναι νόμιμες. Ο κατηγορούμενος Σταμπέλος προσκόμισε απόφαση του
  Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας της συνηγόρου του Μαρίνας Παπαδημητρίου ότι δεν της χορηγείται
  άδεια.
  Η πολιτική αγωγή δήλωσε ότι παρίσταται κανονικά και η Εισαγγελέας πρότεινε σχετικά με τα
  θέματα των αδειών να απορριφθεί η ένσταση που προβλήθηκε για μη νομότυπη έκδοσή τους
  ένσταση που προβλήθηκε κατά τα ως άνω από τον συνήγορο Καπερνάρο και με την οποία
  συντάχθηκε η πλειοψηφία των συνηγόρων υπεράσπισης. Κατά την άποψη που ανέπτυξε η
  Εισαγγελέας το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να κρίνει για το νομότυπο ή μη της έκδοσης των
  αδειών, αλλά επιφυλάχθηκε, για να κρίνει τη μη χορήγηση αδειών από τους Δικηγορικούς
  Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Λάρισας.
  Μετά τη διακοπή η Εισαγγελέας αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να διοριστεί δικηγόρος για τον ένα
  κατηγορούμενο που δεν έχει καθόλου συνήγορο (Αγγος), ενώ για τους δικηγόρους που δεσμεύονται
  από τις αποφάσεις των Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Λάρισας πρότεινε να αντικατασταθούν από
  άλλους, παρόντες συνηγόρους Αθηνών.
  Η συνήγορος Παπαδοπούλου από την πολιτική αγωγή δήλωσε στο σημείο αυτό ότι υπάρχει
  απόφαση από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, ότι αν υπάρχει άδεια από έναν συνήγορο δεσμεύει
  και τους άλλους. Παίρνοντας το λόγο ο συνήγορος Αντανασιώτης δήλωσε ότι η άδεια κοινοποιείται
  στην άλλη πλευρά με κάθε πρόσφορο μέσο. Με βάση αυτήν την πρακτική η πολιτική αγωγή στην
  προηγούμενη δικάσιμο ανακοίνωσε την άδεια και μέχρι τα ΜΜΕ το ανακοίνωσαν, οπότε
  καταχρηστικά οι συνήγοροι υπεράσπισης προβάλλουν ενστάσεις.
  Ο συνήγορος υπεράσπισης Κάσσης δήλωσε σε απάντηση ότι σήμερα έμαθε το αιτητικό και
  διατακτικό της χορηγηθείσης άδειας και προτίθεται να κάνει αίτηση ανάκλησης της άδειας σε ό,τι
  τον αφορά. Ο Καπερνάρος δήλωσε ότι δεν τους παρεσχέθη η δυνατότητα να προσβάλουν τις
  χορηγηθείσες άδειες αρμοδίως. Το ίδιο δήλωσε και η εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Βελέτζα και
  προσέθεσε ότι δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί τα ΜΜΕ σχετικά με τη Δίκη.
  Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο συνήγορος υπεράσπισης Τριανταφυλλούδης που δήλωσε ότι
  επικοινώνησε με τη συνήγορο Σταμπέλου, δικηγόρο Λάρισας, η οποία του είπε ότι εμμένει στην
  αποχή, εφόσον έχει απορριπτική απόφαση από το Σύλλογό της. Επίσης ο Τριανταφυλλούδης
  δήλωσε ότι πουθενά δεν υπήρξε η ενημέρωση για τις άδειες που είπε ο εκ των συνηγόρων
  πολιτικής αγωγής Αντανασιώτης παρά στο φέισμπουκ και σε σελίδες όπου διαφημίζονται οι
  συνήγοροι της πολιτικής αγωγής.
  Το Δικαστήριο απέρριψε τις προβληθείσες ενστάσεις, έκρινε ότι το θέμα της εκπροσώπησης από
  συνήγορο θα πρέπει να κριθεί ξεχωριστά για κάθε κατηγορούμενο και προέβη στην έκδοση
  διατάξεων διατάξεις για διορισμό συνηγόρων. Ορισε την συνήγορο Βελέτζα για τον κατηγορούμενο
  Αγγο. Την συνήγορο Πανταζή για τον κατηγορούμενο Πετράκη. Για τον κατηγορούμενο Ρουπακιά
  όρισε τον συνήγορο Οπλατζάκη. Για τον κατηγορούμενο Σταμπέλο όρισε τον συνήγορο Τσάγκα.
  Η συνήγορος Βελέτζα δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί τον διορισμό της και η Πρόεδρος της
  υπέδειξε ότι οφείλει να δεχτεί τη διάταξη του Δικαστηρίου, διότι αλλιώς η άρνησή της θα
  διερευνηθεί αρμοδίως.
  Παίρνοντας το λόγο η συνήγορος Πανταζή δήλωσε ότι θεωρεί ότι η σχέση κατηγορούμενου και
  συνηγόρου είναι πολύ προσωπική και δεν θα ήθελε να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο Πετράκη
  επικαλούμενη συνειδησιακούς λόγους. Δήλωσε περαιτέρω ότι θα τον εκπροσωπούσε τυπικά μόνο
  για τη σημερινή συνεδρίαση, για να προχωρήσει η διαδικασία, και υπέβαλε αίτημα και παράκληση
  να ανακαλέσει τη διάταξη το Δικαστήριο σε ό,τι την αφορά. Και ο συνήγορος Τσάγκας δήλωσε ότι
  αρνείται το διορισμό του, το ίδιο η Πανταζή και η Βελέτζα. Η Πρόεδρος τους προειδοποίησε ότι θα
  στείλει τις διατάξεις στον Εισαγγελέα. Η Πανταζή πήρε το λόγο και δήλωσε την αδικεί η Απόφαση
  του Δικαστηρίου για παραπομπή της άρνησής της στον Εισαγγελέα, καθώς ηθικοί λόγοι δεν της
  επιτρέπουν να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο Πετράκη.
  Μετά τη διακοπή η Πρόεδρος όρισε για τον κατηγορούμενο Αγγο τον συνήγορο Κοντοβαζενίτη, για
  τον Πετράκη τον συνήγορο Φιλοξενίδη και για τον Σταμπέλο την συνήγορο Τσαμπάζη. Ολοι
  αρνήθηκαν το διορισμό τους, ενώ ο κατηγορούμενος Πετράκης ζήτησε να τον εκπροσωπήσει ο
  συνήγορος Οπλατζάκης, πράγμα που δέχτηκε ο τελευταίος. Τέλος όλοι οι συνήγοροι υπεράσπισης
  αρνήθηκαν την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου Αγγου επικαλούμενοι συνειδησιακούς λόγους ή
  λόγους μεγέθους δικογραφίας.
  Η Πρόεδρος διέκοψε και πάλι δηλώνοντας ότι αφού εξάντλησαν όλους τους παρόντες συνηγόρους,
  θα ορίσουν από τον Πίνακα των Αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων.
  Μετά τη διακοπή ο συνήγορος Καπερνάρος διαμαρτυρήθηκε για την κρίση του Δικαστηρίου ότι η
  άρνησή του θα διερευνηθεί αρμοδίως, κρίση που του έδωσε την εντύπωση ότι και εκείνος και οι
  άλλοι συνήγοροι διώκονται. Η Πρόεδρος δεν σχολίασε και προέβη στον διορισμό δύο συνηγόρων
  για τον κατηγορούμενο Αγγο, την κ. Μάρκου – Νικοπούλου Σταματία και την κ. Παναγιώτα
  Μασουρίδου και για τον κατηγορούμενο Σταμπέλο, την κ. Μαστρογιαννοπούλου Παναγιώτα και τον
  κ. Χρόνη Μαυροειδή.
  Κατόπιν αυτών η έδρα διέκοψε για την Πέμπτη 26.05.2016 και ώρα 09.00.
  Η σημερινή συνεδρίαση εξαντλήθηκε σε διαδικαστικά θέματα διορισμού συνηγόρων που
  συντελούν στην καθυστέρηση της διαδικασίας, ενώ υπήρχαν πολλές διακοπές, για να διαβουλευθεί
  το Δικαστήριο. Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από την αλλαγή στάσης των συνηγόρων υπεράσπισης
  που ενώ στην αρχή φάνηκαν ότι θα παρασταθούν κανονικά, κατόπιν άλλαξαν στάση και αρνήθηκαν
  να εκπροσωπήσουν τους πελάτες τους, αλλά και να οριστούν ως συνήγοροι για κάποιους από τους
  κατηγορούμενους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ