Ημέρα 193: Η υπεράσπιση ζητάει παρουσία δικαστικού λειτουργού

193η Συνεδρίαση, Αίθουσα Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, 30.10.2017

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης της δίκης, με επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων του κοινού στην αίθουσα του ακροατηρίου. Στο ακροατήριο υπήρχε αυξημένη παρουσία δημοσιογράφων λόγω της επικείμενης κατάθεσης του πρώτου προστατευόμενου μάρτυρα.

II. Παρουσία των κατηγορουμένων

Αυτοπροσώπως παρόντες κατηγορούμενοι κατά τη διαδικασία: ουδείς.

III. Εξέλιξη της διαδικασίας

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, το λόγο πήραν οι συνήγοροι της υπεράσπισης Μιχαλόλιας Τάκης, Παπαδέλλης, Πανταζή, Γκαβέλας, Μιχαλόλιας Νίκος, Καρυδομάτης, Μιχαλόλιας Γιώργος, Κάσσης, Βελέντζα και Αλεξιάδης οι οποίοι προέβαλαν ενστάσεις στην απόφαση της Προέδρου σε σχέση με την παραμονή των μαρτύρων υπό καθεστώς προστασίας τις οποίες ανέπτυξαν με σχετικούς ισχυρισμούς. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίχθηκε από τους συνηγόρους ότι είναι απαραίτητη η παρουσία δικαστικού λειτουργού στον χώρο που βρίσκονται οι προστατευόμενοι μάρτυρες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν άλλα άτομα στον ίδιο χώρο που τυχόν θα υποβάλλουν άλλες απαντήσεις στους μάρτυρες.

Η συνήγορος Πανταζή επίσης διαφοροποιήθηκε αιτούμενη την παρουσία αναπληρωματικού μέλους της σύνθεσης του δικαστηρίου καθώς και την παρουσία δικηγόρων εφόσων όπως ισχυρίστηκε, η ιδιότητα του δικηγόρου δεν ταυτίζεται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κατηγορουμένου. Οι συνήγοροι επίσης εισέφεραν ως επιχειρήματα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν οι δικονομικές εγγυήσεις που θα τους επιτρέψουν να αξιολογήσουν την αξιοπιστία του μάρτυρα αλλά ούτε και να προβάλουν τις δικονομικές ακυρότητες που πιθανό έχουν προκύψει.

Αναφέρθηκε επίσης ότι τα ονόματα των προστατευόμεων μαρτύρων τους είναι ήδη γνωστά και δεν έχει πειραχτεί κανείς τους, ούτε και πρόκειται, επομένως η απόφαση της προέδρου οφείλει είτε να ανακληθεί είτε να υπάρχει στο χώρο διεξαγωγής της κατάθεσης των μαρτύρων παρουσία δικαστικού λειτουργού και δικηγόρων. Η εισαγγελέας πρότεινε την παρουσία δικαστικού λειτουργού επίσης.

Κατόπιν των παραπάνω, το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε και διέκοψε για την επόμενη δικάσιμο, 1/11/2017 στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ