Ημέρα 221: Απόρριψη αιτημάτων εξέτασης μαρτύρων κατ’ αντιπαράσταση

221η Συνεδρίαση, Αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών, 02.02.2018

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης της δίκης, με επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων του κοινού στην αίθουσα του ακροατηρίου. Υπήρχε παρουσία δημοσιογράφων και κοινού.

II. Παρουσία των κατηγορουμένων

Αυτοπροσώπως παρόντες κατηγορούμενοι κατά τη διαδικασία: ουδείς.

ΙΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας

Α. Ανάπτυξη υποστήριξης αιτημάτων από τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής

Αρχικά και αφού η εισαγγελέας τοποθετήθηκε επί εκκρεμότητας αιτήματος του συνηγόρου Ρουσσόπουλου, σχετικά με την κλήτευση εργολάβων της Ζώνης να καταθέσουν, στο οποίο και πρότεινε την απόρριψη για το παρόν στάδιο της διαδικασίας, το λόγο έλαβαν οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής Τζέλλης, Τομπατζόγλου, Καμπαγιάννης, Παπαδάκης, Στρατής και Θεοδωρόπουλος,

Ο συνήγορος Τζέλλης υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να κληθεί ο αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας Φύσσα, ο Νικολάου, ο οποίος έχει καταθέσει και προανακριτικά και μάλιστα και επί θεμάτων που έχει θέσει και η πολιτική αγωγή. Αναφορικά με το θέμα της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης των δύο φοιτητριών αυτοπτών μαρτύρων με τον αστυνομικό Ρώτα, ο συνήγορος υποστήριξε ότι αν το Δικαστήριο αποφασίσει για κατ’αντιπαράσταση εξέταση, αυτή θα πρέπει να γίνει με το σύνολο των αστυνομικών, ενώ ο συνήγορος επεσήμανε ως πρωτίστης σημασίας την κλήτευση του μάρτυρα Χανδρινού.

Η συνήγορος Παπαδοπούλου συμπληρωματικά ανέφερε ότι η κλήση του Νικολάου ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι του τη στιγμή της δολοφονίας Φύσσα, θα ενισχύσει την αξιοπιστία της κατάθεσης των φοιτητριών. Αναφορικά με το αίτημα (της υπεράσπισης) να μη συνεχίσει την κατάθεσή της ως μάρτυρας η αστυνομικός Πολυχρονίδου, η συνήγορος σημείωσε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί η κατάθεσή της. Αντίστοιχα η συνήγορος Τομπατζόγλου υπερθεμάτισε για τη κλήση του μάρτυρα Νικολάου από το Δικαστήριο.

Ο συνήγορος Καμπαγιάννης υποστήριξε ότι η διαδικασία εξέτασης των μαρτύρων με το υλικό των αναγνωστέων εγγράφων είναι υπεραρκετό για τη διαμόρφωση δικανικής κρίσης (καταδικαστέας κατά την άποψη της πολιτικής αγωγής) και ως εκ τούτου οι μάρτυρες είναι αρκετοί. Σε σχέση με τη μάρτυρα Πολυχρονίδου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εξέτασή της, ενώ αναφορικά με την υπόθεση του «Αντίπνοια» που υπάρχουν αιτήματα για κλήση αστυνομικών υπάρχει ήδη αμετάκλητη απόφαση για την υπόθεση και το Δικαστήριο μπορεί να τη ζητήσει. Ωστόσο σύμφωνα με τον συνήγορο, αντίστοιχη απόφαση δεν υπάρχει για την υπόθεση του «Συνεργείου» και ο συνήγορος Ζώτος που δε μπορούσε να παρίσταται είχε θέσει το ζήτημα να κληθούν ο Ψοχιός και ο Σπηλιώτης όπου ο πρώτος μίλησε άμεσα με τον Δριμυλή και κατέγραψε και τις μηχανές που υπάρχουν ως συσχετισμένο έγγραφο στην κατάθεσή του και έτσι να προκύψουν οι μηχανές που έλαβαν μέρος στην επίθεση, ενώ ο Σπηλιώτης είναι ο γιατρός που τράβηξε τις φωτογραφίες της επίθεσης.

Αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας Φύσσα και λόγω του πολυπρόσωπου του χαρακτήρα της επίθεσης, η κλήση και κατάθεση του μάρτυρα Νικολάου κρίνεται απαραίτητη. Για τους Παπαγεωργίου και Χανδρινό, ο συνήγορος ανέφερε ότι υπάρχουν πρώην στελέχη της ΧΑ που έχουν καταθέσει επώνυμο, αν το Δικαστήριο χρειάζεται περαιτέρω στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, είναι στη διακριτική του ευχέρεια να τους καλέσει.

Ο συνήγορος Παπαδάκης ανέφερε ότι ορθώς το δικαστήριο αποφάσισε να λύσει το ζήτημα των διαφόρων αιτημάτων στο παρόν στάδιο της διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τα εκκρεμή αιτήματα για την κλήση των Νικολάου και Χανδρινού, για τον μεν Νικολάου ο συνήγορος επεσήμανε ότι είναι αυτονόητη η παρουσία του, για τον δε Χανδρινό αξιολόγησε ότι το γεγονός ότι προετείνεται ως μάρτυρας υπεράσπισης δεν καθιστά απαγορευτικό από το Δικαστήριο να τον καλέσει καθώς σύμφωνα με τον συνήγορο, η κατάθεσή του δεν εξαντλείται στην υπεράσπιση ενός κατηγορουμένου.

Αναφορικά με τη μάρτυρα Πολυχρονίδου, ο συνήγορος υποστήριξε ότι αν δεν ολοκληρωθεί η εξέτασή της δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε μέρος της κατάθεσής της καθώς θα προκύψουν λόγοι δικονομικών ακυροτήτων. Σε σχέση με την κλήση των γειτόνων, ανέφερε ότι αν είχε εξεταστεί το αίτημα κατά το χρόνο που υπεβλήθη θα είχαν βρεθεί οι άνθρωποι καθώς σύμφωνα με τον Τατσιόπουλο κατονομάστηκαν 11 άτομα που βγήκαν και είδαν το περιστατικό και όλα αυτά υπάρχουν στο από 20/10/16 αίτημα του συνηγόρου. Η Αστυνομία επομένως μπορεί να τους βρει και να καταθέσουν και να αναδειχθεί έτσι η αλήθεια από όλες τις πλευρές.

Ο συνήγορος Στρατής ισχυρίστηκε ότι έχουν εισφερθεί συντριπτικά στοιχεία για την απόδειξη της κατηγορίας, ενώ περαιτέρω ότι η κατ’αντιπαράσταση εξέταση δε θεωρεί ότι μπορεί να εισφέρει κάτι παραπάνω. Επιπλέον, υποστήριξε ότι για τα νέα στοιχεία που μπορούν να προσφερθούν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου η εξέταση του Νικολάου θα ήταν πολύ βοηθητική καθώς είναι αυτόπτης μάρτυρας με διαφορετική οπτική γωνία όντας από ψηλά (από το μπαλκόνι του) και μπορεί να εισφέρει στοιχεία για την υπόθεση Φύσσα. Αντίστοιχα, στοιχεία θα μπορούσε να εισφέρει η κατάθεση του Χανδρινού που ήταν μέλος της ΧΑ και έχει αναφέρει ζητήματα για απειλές. Επίσης ο Σπηλιώτης που εισέφερε φωτογραφίες και ο Παπαγεωργίου που ήταν στην Τ.Ο. νοτίων προαστίων, ο οποίος αναφέρει και για την ιδεολογία και την ιεραρχία της ΧΑ, θα μπορούσαν επίσης κατά την κρίση του Δικαστηρίου να εξεταστούν.

Ο συνήγορος Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι ο μέχρι τώρα μαρτυρικός έλεγχος των καταθέσεων δίνει εικόνα για τη διαμόρφωση δικαστικής κρίσης. Αν ωστόσο το Δικαστήριο κατόπιν αυτών κρίνει ότι χρειάζονται διευκρινίσεις, έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί για κάποιο στγκεκριμένο θέμα. Περαιτέρω ο συνήγορος προέβη σε μια διευκρίνιση, ότι του αποδίδεται ένα αίτημα για κατ’αντιπαράσταση εξέταση του Χατζησταμάτη με τον Δημητράτο, ωστόσο πρόκειται περί παρερμηνείας ή παραδρομής, δε συνδέεται με το πρόσωπό του και ως εκ τούτου δε χρειάζεται απάντηση, καθώς άλλωστε κατα τον συνήγορο η κατάθεση του Χατζησταμάτη έχει υπάρξει σαφής, καθοριστική και πλήρης. Επιπροσθέτως, η κατάθεση του Νικολάου είναι τόσο σημαντική που θα δώσει το αναγκαίο φως που χρειάζεται το δικαστήριο. Αναφορικά τέλος με την Πολυχρονίδου είναι απαραίτητη η συνέχιση της κατάθεσής της.

Β. Ανάπτυξη υποστήριξης αιτημάτων από τους συνηγόρους της υπεράσπισης

Τον λόγο σε σχέση με την υποστήριξη εκκρεμών αιτημάτων, έλαβαν οι συνήγοροι υπεράσπισης Μιχαλόλιας Τάκης, Κουντούρης, Ρουσσόπουλος, Οπλαντζάκης και Βελέντζα.

Ο συνήγορος Μιχαλόλιας ανέφερε αρχικώς ότι ως υπεράσπιση επαφίενται στην απόφαση του Δικαστηρίου για το αν οι μάρτυρες χρειάζονται συμπληρωματικώς να καταθέσουν. Υποστήριξε επίσης ότι η υπεράσπιση θα μπορούσε να έχει εισηγηθεί για πλήθος μαρτύρων, να αναφέρουν σχετικά με τον Μπαλτάκο κ.α όμως θέλουν να αποφύγουν τους βηματισμούς της πολιτικής αγωγής που έχει καλέσει (ως μάρτυρες) ακτιβιστές, θεωρητικούς και εχθρούς της ΧΑ. Περαιτέρω ισχυρίστηκε ότι δε θα χωρίσουν ποιοτικά τους μάρτυρες, δηλαδή σε κακούς αστυνομικούς και σε καλούς αυτόπτες. Σε σχέση με τον μάρτυρα Χανδρινό σημείωσε ότι αν δεν εμφανιστεί ως μάρτυρας υπερασπίσεως όπως «προπετώς φοβάται η υπεράσπιση», έχει τη δυνατότητα το Δικαστήριο να τον καλέσει. Ως εκ τούτου, η υπεράσπιση επαφίεται στα μέσα αποδείξεως της επιλογής του Δικαστηρίου ώστε να αποκτήσει στέρεα άποψη για το τι συμβαίνει και σύμφωνα με τον συνήγορο, κυρίως για τη μη ύπαρξη της ποτέ συγκροτηθείσας εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συνήγορος Κουντούρης υποστήριξε την κλήση του μάρτυρα Ψοχιού ώστε να διαγραφεί η ανάμιξη του πελάτη του (Καλπιτζής) στη συγκεκριμένη μοτοπορεία.

Ο συνήγορος Ρουσσόπουλος υποστήριξε ότι πρέπει να προσέλθει να καταθέσει ως μάρτυρας ο Δένδιας διότι είναι πολιτική η δίωξη του πελάτη του (Λαγός) και όπως είπε είναι πρωτοφανές από λειτουργίας του ελληνικού κράτους, υπουργός δημόσιας τάξης να λειτουργεί ως πραγματογνώμων (αναφερόμενος στις κάμερες και τις λειτουργία τους.)

Ο συνήγορος Οπλαντζάκης ανέφερε ότι ένα από τα καθήκοντα των μαρτύρων είναι και αυτό της αληθείας. Σε σχέση με την κατ’αντιπαράσταση εξέταση των μαρτύρων, ο συνήγορος υποστήριξε ότι η νομολογία λέει ότι αυτή ενδείκνυται προκειμένου να αρθούν οι τυχόν αλληλοσυγκρουόμενες και αντιφατικές μαρτυρικές καταθέσεις. Επομένως θα πρέπει να γίνει εν προκειμένω δεκτό το αίτημα που υπέβαλε καθώς όπως συμπλήρωσε, οι καταθέσεις των Ζώρζου και Καραγιαννίδου μεταξύ τους αντιφάσκουν.

Η συνήγορος Βελέντζα επεσήμανε ότι ήδη από το στάδιο της προανάκρισης -ως προς τον πελάτη της, Καζαντζόγλου- βίντεο από το γωνιακό κατάστημα αναφέρει ότι δεν υπήρχε συνοδηγός ενώ τα αποτυπώματά του επίσης δεν υπάρχουν στο αυτοκίνητο, ούτε μαρτυρικές καταθέσεις τον αναφέρουν. Όλα τα αιτήματα κατά τη συνήγορο είναι στην κρίση του Δικαστηρίου, ωστόσο η ίδια επιμένει ότι πρέπει να κληθεί ως μάρτυρας ο Δένδιας να πει στο Δικαστήριο πώς θα ελέγξει τις κάμερες και τι έκανε εκεί. Επιπλέον ζήτησε εξέταση κατ’αντιπαράστασή του με τον Χρηστίδη, όπως και με την ιδιοκτήτρια του Patistas.

Γ. Απόφανση της Έδρας επί των αιτημάτων

Η πρόεδρος μετά από διακοπή προκειμένου να συσκεφθεί η Έδρα, ανακοίνωσε την κλήτευση της Πολυχρονίδου προκειμένου να ολοκληρώσει την κατάθεσή, όπως επίσης και την κλήτευση του Παπαγεωργίου. Δέχτηκε την κλήτευση για τον Νικολάου και απέρριψε τα λοιπά αιτήματα για κατ’αντιπαράσταση εξέταση καθώς δεν κρίνεται απαραίτητο.

Στο σημείο αυτό το δικαστήριο διέκοψε για την Τρίτη 06.02.2018 στην αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Search
ΑΡΧΕΙΟ